Tahajjud Malam Adalah Penawar Segala Kegund4hanJiwa

Seorang muslim yang bertaqwa akan melakukan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Menjalankan perintah Allah salah satunya yaitu dengan mengerjakan solat. Solat yang diwajibkan yaitu solat fardhu 5 kali dalam sehari semalam. Sedangkan solat sunnah yaitu tidak wajib dilakukan, tetapi jika dilakukan akan mendapatkan pahala serta keutamaan-keutamaan. Salah satu solat sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim yaitu solat tahajjud.

Solat tahajud merupakan shalat sunat yang dikerjakan pada malam hari yaitu waktu yang utama sepertiga malam yaitu antara jam 03.00. Dimana disepertiga malam merupakan waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa (doanya akan terkabul). Pada waktu tersebut para malaikat akan turun ke bumi. Solat sunat tahajud dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak ada batasannya dengan diakh1ri dengan solat witir sebagai penutup.

D1riwayatkan Aisyah R.A, ia berkata :

“Nabi SAW mengerjakan solat malam hingga bengk4k kedua telapak kaki beliau,lalu aku katakan kepada beliau,’Mengapa engkau melakukan seperti ini, ya Rosulullah, padahal d0samu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah? ‘Beliau menjawab,’Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur?” (HR Bukhori VIII/449 dan Muslim 2819 dan 2820)

Nabi yag telah dijamin keselamatan serta kebahagiaannya saja selalu melaksanakan solat tahajud, tetapi kadang kita masih ragu untuk melaksanakan solat tahajud. Solat tahajud tidak hanya bermanfaat untuk di ahkirat nanti yaitu mendapat pahala, diampuni d0sa-d0Sa, ditinggikan derajatnya tetapi solat tahajud juga mempunyai banyak manfaat lain yang bisa kita rasakan sekarang.

Seseorang yang selalu terbiasa solat tahajud akan bisa mengontrol emosinya, karena mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa. Beberapa manfaat solat tahajud adalah sebagai berikut:

1. Penghapus d0sa serta mencegah berbuat d0sa

Solat tahajud merupakan ibadah sarana mendekatkan d1ri kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu tentunya kita harus mendekatkan d1ri kepada yang akan kita mintai. Seperti kita ingin meminta ampunan atas d0sa-d0sa yang telah kita perbuat maka kita harus mendekatkan d1ri kepada Allah agar tobat kita diterima serta diampuni.

Solat tahajud hanya akan dilakukan secara rutin dan istikomah oleh orang-orang yang mempunyai niat tulus sehingga keistimewaan solat tahajud diberikan kepada orang-orang yang mau dan mampu melakukan solat tahajud denga penuh niat dan keikhlasan.

Salah satu keistimewaan solat tahajud ialah media untuk menghapus d0sa-d0sa yang telah kita perbuat serta akan mencegah kta melakukan kembali karena setiap malam kita akan mengingat Allah bahwa Dzatya maha melihat sehingga kita akan selalu merasa terawasi sehingga akan mencegah kita berbuat d0sa kembali.

Jika ingin semua d0sa-d0sa yang dilakukan selama ini di ampuni oleh Allah SWT, maka akan lebih baik bila juga melakukan solat taubat. Dengan melakukan taubat yang sungguh-sungguh, Insyaallah Allah akan mengampuni semua d0sa-d0sa yang pernah di perbuat dan tidak akan mengulanginya lagi, dengan kata lain menjauhkan hal-hal yang mendatangkan d0sa.

2. Jaminan masuk surga

Orang yang melaksanakan solat tahajud dengan penuh keikhlasan maka jaminan masuk surga. Telah jelas d1riwayatkan pada sebuah hadits yaitu jaminan masuk surga bagi orang yang melaksanakan solat tahajud.

Solat tahjud merupakan shalat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur, tetapi orang yang hendak melaksanakan solat tahjud bangun serta mengambil air wudhu. Walau kelihatannya mudah tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa maka Allah memberikan balasan syurga bagi yang melaksanakannya.

3. Mendapat keringanan ketika dihisab di akh1r4t

Ketika di akh1r4t nanti tidak ada yang bisa menolong kit kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia. Ketika dihisab atau ditimbang amal kita inilah yang akan menentukan kita akan masuk surga atau ner4ka. Ketika timbangan amal kita leboh berat kebaikan yang telah kita perbuat maka kita akan masuk surga, tetapi sebaliknya jika timbangan perbuatan d0sa kita leboh berat maka kita akan masuk ner4ka.

Seorang muslim yang secara rutin melaksanakan solat tahajud akan mendapatkan keringan ketika dihisab di akh1r4t. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat solat tahajud maka akan di ampuni karena berdoa di waktu yang mustajabah yaitu sepertiga malam.

4. Tanda takwanya terlihat di muka

Orang yang terbiasa melakukan solat tahajud maka wajahnya akan terlihat bersinar. Hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan karena solat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Solat tahajud akan menjaga keimanan seseorang akan tetap ada didalam hati sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta.

D1riwayatkan dari Abu Huroir0h r.a, bahwa Rosulullah SAW bersabda:

“Setan mengikat pada ujung kepala salah seorang diantara kalian jika tidur dengan tiga ikatan. Masing-masing ikatan mengatakan: “Engkau masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah!’ Jika ia bangun lantas menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jika ia berwudlu, maka lepaslah ikatan berikutnya. Dan jika ia mengerjakaan shalat, maka terlepaslah satu ikatan lagi, sehingga keesokan harinya ia menjadi giat, demikian juga jiwanya akaan menjadi baik. Jika tidak demikian, maka keesokan harinya ia menjadi kotor jiwanya lagi pemalas.” (HR. Muslim 1163).

5. Melancarkan aliran darah di tubuh

Solat tahajud dilaksanakan dengan keutamaan di sepertiga malam yaitu sekitar jam 03.00 pagi. Pada waktu tersebut banyak orang yang masih terlelap dalam tidurnya. Tetapi orang muslim yang taqwa serta ingin mendekatkan d1ri kepada Penciptanya dia akan bangun dan melaksanakan shalat tahajud.

Shalat tahajud tidak hanya dilakukan untuk berkeluh kesah dan mengadu kepada Sang Kuasa tetapi sholat tahaju juga mempunyai manfaat untuk kesehatan badan. Saat udara masih bersih, oksigen belum tercemar yaitu saat jam 03.00 pagi maka akan menyehatkan paru-paru kita, melancarkan peredaran d4rah serta menyehatkan tubuh.

Orang lain yang tidak bagun diwaktu ini maka tidak akan merasakan betapa dahsyatnya udara pagi dengan keindahan serta kenyamanannya, setelah matahari terbit maka kondisi dan suasana ini tidak lagi bisa dirasakan. Hanya orang-orang yang melakukan sholat tahajud yang dapat merasakannya.

6. Membesarkan rongga paru-paru

Manfaat tahajjud berikutnya ada pada gerakan shalat tahajjud. Gerakan shalat yang kita kerjakan buakan berati hanya gerakan saja tanpa mempunyai arti dan manfaat. Gerakan shalat yang kita lakukan ketika shalat mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu gerakan yang bermanfaat untuk kesehatan yaitu gerakan takbiratul ihram kemudian kita bersedekap.

Gerakan tersebut akan membuka rongga paru-paru menjadi besar sehingga akan memperlancar aliran udara menuju paru-paru. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan paru-paru kita. Shalat tahajud yang dilakukan pada pagi hari yaitu jam 03.00 pagi akan semakin mendukung kesehatan tubuh karena kita akan melakukan gerakan-gerakan yang dapat memberikan manfaat banyak bagi kesehatan tubuh bahkan manfaatnya akan lebih dibanding dengan olahraga.

 7. Pikiran jauh lebih tenang dan segar

Berbagai aktifitas kita lakukan seharian pastinya akan membuat badan kita butuh istirahat, setelah ita bangun pagi pada sepertiga malam maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta segar kembali. Pada waktu itu sangat bagus untuk merefresh pikiran kita sehingga beban-beban hidup akan terkurangi. Mengadulah kepada Sang Pemilik alam ini maka hanya kepadanya kita meminta dan akan diberi apa yang menjadi hajat kita.

8. Memperoleh cinta dan ridho Allah

Ketika orang-orang yang lain sedang menikm4ti tidurnya, tetapi orang mukmin bangun dan memilih men1ngg4lkan kenyamanan tidur dan membvnvh syahwatnya. Mereka bangun melaksanakan shalat tahajud untuk mendekatkan d1ri kepada Allah. Dan janji Allah nyata bahwa orang-orang yang senantiasa mendekat dan meminta kepada-Nya maka akan dikabulkan.

Allah akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkankan d1ri. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita maka apapun yang kita panjatkan akan terkabul selama masih untuk kebaikan. Dan orang yang beriman tentunya pasti tidak akan meminta hal-hal selain untuk kebaikan. Allah tidak akan pernah membiarkan hamba yang dicintainya kekurangan dalam hal harta ataupun lainnya. Allah yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita.

9. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Melakukan sholat tahajud dengan gerakan-gerakan yang dilakukan serta bangun di sepertiga malam akan menjadikan seperti terapi peny4kit yang ada ditubuh kita. Hal ini karena dapat menyembuhkan berbagai peny4kit yang ada didalam tubuh kita. Telah dilakukan riset bahwa secara bio-teknologi shalat tahjud mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang.

Sistem kekebalan tubuh ini yang akan menjadikan tubuh tidak mudah terserang peny4kit karena sistem imun yang akan menyerang setiap bibit peny4kit serta benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Melaksanakan shalat tahajud sangat baik untuk para penderita peny4kit berat seperti k4nker bahkan dapat menghilangkan rasa nyeri yang sering melanda penderita k4nker.

10. Solat yang paling afdhol setelah shalat lima waktu

Shalat tahajud merupakan sholat yang paling afdhol setelah sholat lima waktu. Shalat tahajud dilaksanakan pada tengah malam yang akan memberikan waktu dan suasana khusu’ untuk berdoa. Diwaktu tersebut kita dapat menumpahkan segala keluh kesah yang kita rasakan kepada Sang Kholiq. Hanya kepadanya tempat yang tepat untuk mengadu dan meminta.

D1riwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:’

“Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat kalian di malam hari.” (HR. Bukhori (II/406), Muslim (751), Abu Dawud (1438) dan nasa’I (230-231)

Hati kita akan merasa aman, nyaman serta keikhlasan akan tercipta pada setiap kejadian yang telah menimpa dalam kehidupan. Karena shalat tahjud ini merupakan shalat yang afdhol setelah shalat fardu maka Allah memberikan banyak keistimewaan kepada orang yang mau dengan ikhlas dalam melaksanakannya. Makna ikhlas yang melakukannya semata-mata hanya karena Allah.

11. Dikabulkannya doa-doa

Shalat sunat tahajud merupakan shalat sunat yang dianjurkan karena janji Allah telah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan shalat tahajud kemudia setelahnya meminta sesuatu maka akan diberikan, memohon ampun maka akan diampuni, siapa yang berdoa akan dikabulkan.

D1riwayatkan dari Jabir r.a, bahwa ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya diwaktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah berkenaan dengan urusan dunia dan akh1r4t, sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap malam.” (HR. Muslim)

Pada saat sepertiga malam malaikat akan turun ke bumi dan memeriksa siapa yang berdoa maka doanya akan disampaikan kepada Allah. Doa yang dipanjatkan pada waktu-waktu mustajabah akan terkabul. Salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa yaitu ketika sepertiga malam. Berdoalah kepada Allah apa yang menjadi hajatmu dan apa yang menjadi keluh kesahmu mengadulah kepada-Nya maka Allah lah Sang maha pengatur segalanya.

12. Akan diangkat derajatya ke tempat yang terpuji

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan shalat tahajud dengan derajat yang mulia. Shalat merupakan sholat yang menjadi dasar amalan sementara sholat tahajud ayang akan menjadi ibadah tambahan yang akan menjadikan penolong bagimu diakh1r4t nanti. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan di berikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud.

Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derjat mulia serta tempat yang terpuji sehingga membedakan mana yang bertaqwa dan mana yang tidak bertaqwa. Kenikmatan serta derajatnya tidak ada yang bisa menyamainya di dunia ini karena hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau melkasanakan shalat tahajud dengan penuh keikhlasan di akh1r4t nanti.

13. Menjauhkan d1ri dari kelalaian hati

Manfaat melaksanakan sholat tahajud salah satunya yaitu maka orang tersebut akan dijauhkan dari kelalaian hati. Maka kita akan selalu diingatkan agar senantiasa ingat kepada Sang Maha besar sehingga hati kita tidak akan s0mb0ng, tamak, 1ri, dengk1 serta peny4kit hati lainnya yang dapat membuat kita lupa dan lalai bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar ibaratnya hanya numpang minum di warung.

Jangan sampai kita terlena karena kita hanya mampir. Tetap fokus pada tujuan utama kita bahwa hidup yang sesungguhnya adalah ketika telah berada di akh1r4t nanti. Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa “barang siapa yang melaksanakan sholat malam hari dengan membaca seratus ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Dan apabila membaca dua ratus ayat, maka sungguh ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas.

14. Meringankan lamanya berd1ri di hari ki4m4t

Sholat tahajud akan meringankan lamanya berd1ri di hari ki4m4t nanti. Hari ki4m4t merupakan hari akhir dari kehidupan didunia. Semuanya akan m4ti dan hancur. Pada hari tersebur tidak ada yang mampu menolong d1ri kita kecuali pertolongan Alloh serta amal baik yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Maka sholat tahajud akan menolong kita meringankan apa yang kita rasakan ketika di hari ki4m4t.

15. Penyebab khusnul khotimah

m4ti pasti akan menjempu setiapmakhluk yang bernyawa tak terkecuali kita. Saat kita menjemput aj4l maka satu yang menjadi point penting yaitu khusnul khotimah. Khusnul khotimah akan menentukan kita masih dalam keadaan islam dan iman atau tidak saat nyawa kita dic4but.

Saat m4ti tidak membawa iman maka amal yang telah kita lakukan didunia tidak akan berarti apa-apa maka khusnul khotimah ini sangat didambakan pada semua umat. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa menginatkan d1ri kita kepada Alloh, karena aj4l akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Semoga dengan melaksanakan sholat tahajud maka akan mengantarkan kita menuju khusnul khotimah.

16. Menjaga ketampanan dan kecantikan

Melaksanakan sholat tahajud akan menjaminkan ketampanan dan kecantika pada seseorang tidak hanya pada lahir atau fisiknya tetapi pada batin atau hatinya. Setiap orang pasti akan mendambakan kecantikan atau ketampanan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk anda menjadi tampan atau cantik secara lahir ataupun batin.

Seperti yang telah nabi jelaskan dalam sebuah hadist “ bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan wajahnya akan terlihat atampan atau cantik di siang harinya.” (HR Ibnu Majah).

17. Mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman

Dalam menggapai apa yang kita cita-citakan tentunya dengan usaha atau ikhtiar, tetapi jangan lupa lengkapi dengan berdoa. Usaha tanpa doa maka akan susah tercapai karena tidak pelumasnya untuk mempercepat tercapainya.

Maka dalam menggapai pa yang dicita-citakan berusahalah dan berdoa pada sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajabah sehingga akan terkabul apa-apa yang menjadi hajatmu.

18. Terhindar dari infeksi pernapasan

Menurut salahsatu pakar kesehatan dari Universitas Indonesia salah satu cara untuk melakukan gaya hidup sehat yaitu dengan membiasakan d1ri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan membantu tubuh meningkatkan kesehatan serta menyembuhkan berbagai macam peny4kit yang diderita seperti peny4kit pernapasan.

Sholat tahajud akan menjadi seperti terapi yag sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan serta mencegahnya untuk datang kembali sehingga tubuh akan sehat dan bugar.

Demikian beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika melaksanakan sholat tahajud, baik manfaat yang bisa kita rasakan di dunia maupun manfaat yang bisa kita rasakan nanti dikhirat. Ketika kita ikhlas menjalankan sholat tahajud dengan istikomah maka kita akan mendapatkan banyak lagi manfaat yang sampai-sampai kita akan bingung bagaimana mensyukurinya.

 

 

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih! SK Press

Sumber : https://khalifahmedia.com

 


Apa kata anda?

Be the first to comment on "Tahajjud Malam Adalah Penawar Segala Kegund4hanJiwa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*